Klachtenprocedure

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

U kunt gebruik maken van ons klachtmeldingsformulier
Wij kennen een interne klachtenprocedure
Wij hanteren een procedure conflicterende situaties

Fraudebeleid

De definitie van fraude:
Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Wij tolereren geen enkele vorm van fraude. Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de directie om te komen tot een goed fraudebeleid en zorg te dragen voor passende maatregelen, is het van belang dat iedereen binnen ons bedrijf bekend is met de relevante aspecten van fraude en dat het fraudebewustzijn wordt gestimuleerd en gedragen door alle medewerkers.

Als fraudecontactpersoon is de feitelijk leider van het volmachtbedrijf aangesteld. In geval van een gesignaleerde (mogelijke) fraude wordt de feitelijk leider van het volmachtbedrijf geïnformeerd door de signalerende medewerker.

Wij besteden in onze procedures en instructies aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude indicatoren. Medewerkers worden geïnformeerd over deze indicatoren en op welke wijze deze kunnen worden toegepast. Daarnaast wordt iedere nieuwe verzekering gecontroleerd in het Fraude- en Informatie Systeem Holland (FISH).

Het Spoorboekje Fraudebeheersing voor de gevolmachtigd agent is opgenomen in ons Kennisportal en bekend bij onze medewerkers.

Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren.

Indien door ons interne fraude wordt geconstateerd wordt gehandeld zoals wij dit hebben opgenomen in onze procedure. Van fraude wordt altijd aangifte gedaan bij Justitie.